Ahlers & Partner | Wirtschaftsprüfer - Steuerberater | Münster - Leipzig - Gronau

Ahlers & Partner | Wirtschaftsprüfer - Steuerberater | Münster - Leipzig - Gronau

Belastingadvies en fiscale planning

Wij stellen jaarrekeningen en belastingaangiften op. Door middel van informatieve rapporten en formulieren leveren wij de basis voor uw beslissingen en voor de beoordeling van uw bedrijf.

Wij zorgen voor de commerciële en fiscale jaarrekening, de inkomsten-overschotrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen, bijzondere en aanvullende balansen.

Wij adviseren u over alle aspecten van het „Bilanzrecht“ (boekhoudkundige reglementeringen) en over het gebruik van alternatieve boekhoudkundige oplossingen en speelruimte.

Wij regelen voor u alle lopende zakelijke en particuliere belastingaangiften - inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsbelasting en omzetbelasting. Natuurlijk controleren wij alle belastingaanslagen en vertegenwoordigen wij uw belangen bij de belastingdienst, bij fiscale controles en bij de fiscale rechtbanken.

Accountantscontrole

Wij controleren de wettelijke en vrijwillige statutaire jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Wij helpen bedrijven om te voldoen aan de steeds toenemende eisen voor financiële verslaglegging, transparantie en risicobeheer. Wij bieden hen de zekerheid dat zij kunnen vertrouwen op hun cijfers, maar bieden ook de mogelijkheid om risico's te onderkennen en tijdig passende maatregelen te nemen.

Onze diensten in één oogopslag:

  • Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening
  • Speciale balansen overeenkomstig de omzettingswet (fusies, omzettingen, splitsingen)
  • Opstellen van rapporten inzake juridische, fiscale- of boekhoudkundige vraagstukken betreffende aanpak, rapportering, en evaluatie.
  • Due-Diligence-onderzoek in verband met het kopen van (een deel van) een onderneming
  • Algemene bedrijfseconomische adviezen
  • Contoles overeenkomstig de regulering van Duitse makelaars (Makler und Bauträgerverordnung)
  • Controles van saneringsconcepten
  • Onderzoek van de interne controlesystemen